Meer dan duurzaamheid

We nemen MVO serieus. Dat betekent onder meer dat we er niet alleen maar over praten. Het is veel beter als anderen dat over ons doen. Volgens Kodak zijn we bijvoorbeeld de groenste drukkerij van de wereld. En daar zijn we trots op. Lees hier verder: De groenste drukkerij van wereld


Sociaal

Mensen zijn onmisbaar voor ons bedrijf. Natuurlijk geldt dat voor onze enthousiaste medewerkers, maar zeker ook voor onze klanten. Maar ook anderen betrekken we graag bij onze activiteiten. Op die manier proberen we een concrete maatschappelijke bijdrage te leveren. Dat maken we graag zo tastbaar mogelijk:
 • Drukkerij de Bij is een erkend leer-werkbedrijf. In het verleden hebben wij verschillende participanten, waaronder langdurig werklozen intern begeleid. Inmiddels zijn twee van deze deelnemers als collega werkzaam.
 • Als we oproepkrachten nodig hebben, kiezen we bewust voor mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Drukkerij de Bij biedt wanneer de gelegenheid zich voordoet werkruimte aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt zodat hun creatieve talent en ambitie niet verloren gaan, maar worden opgenomen in een team van vakmensen.
 • Een groot deel van de eenvoudige handarbeid besteden we uit aan SW- of re-integratiebedrijven.
 • Voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam verzorgen we regelmatig de workshop ‘productie van communicatiemiddelen’.
 • We sponsoren verschillende lokale verenigingen en projecten.
 • De Bij is ambassadeur van Oxfam Novib en donateur van Business for Bees.
 • DGA Norbert van Schie is medeoprichter van de Stichting Suus en Abel Sustainable, daarnaast investeert hij ook in de start-up Pure Ambition, ontwikkelaar van het Duurzame Carrière Kompas.
 • Onze toeleveranciers worden geselecteerd op basis van hun maatschappelijke bijdrage.

Normen en waarden

Om te onderstrepen dat MVO onlosmakelijk verbonden is met de werkwijze van De Bij hanteren we onderstaande normen en waarden. Wij voeren onze activiteiten uit: 
 • in overeenstemming met lokaal geldende wetregelgeving
 • eerlijk en integer
 • met respect voor de rechten van de mens
 • zonder gebruik te maken van gedwongen arbeid of kinderarbeid
 • zonder discriminatie ten aanzien van ras, etniciteit, religie etc.
 • met zorg voor milieu, gezondheid en veiligheid
 • met zakelijke integriteit (geen ontvangst of aanbieden van steekpenningen)
 • respect voor de belangen van alle stakeholders.