17 maart 2022 Norbert van Schie

Papierprijzen

De ontwikkelingen in de wereld zijn steeds meer voel- en zichtbaar, en de effecten op de kosten van papier en grondstoffen zijn groot. Drukkerij de Bij heeft moeten besluiten een disclaimer in onze offertes te gebruiken waarin staat dat de prijzen die we offreren als dagprijs beschouwd moeten worden. Papier- en kartonprijzen stijgen momenteel dagelijks, papierleveranciers geven beperkt prijzen op (en maken gebruik van dezelfde disclaimer) en stellen in sommige gevallen zelfs dat de kosten pas bekend zijn op moment van levering. Wij hebben daar, helaas, geen invloed op. We betreuren dit ten zeerste en zullen er alles aan doen de eventuele prijsverhogingen die ontstaan zoveel mogelijk te beperken, door alternatieven te zoeken of te bieden en mee te denken.
Buiten de prijsstijgingen is de beschikbaarheid van papier en karton steeds kleiner, en ook daar zullen we trachten zoveel mogelijk mee te denken, te adviseren of alternatieven te zoeken.

We gaan uit van jullie begrip en hopen jullie hiermee te hebben kunnen informeren.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.
Voor aanvullend leesvoer:
Brancheorganisatie KVGO
Langdurige s
taking papierfabriek
6
 maanden sluiting 6 papierfabrieken