Privacy Statement

Drukkerij de Bij BV, gevestigd aan Donauweg 2c, 1043 AJ Amsterdam, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Drukkerij de Bij BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat Drukkerij de Bij BV zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via norbert@debij.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Drukkerij de Bij BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren

Wij brengen websitebezoek in kaart door gebruik van cookies. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van verkregen persoonsgegevens.
 
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Drukkerij De Bij BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Drukkerij de Bij BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Drukkerij de Bij BV blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Drukkerij de Bij BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. Drukkerij de Bij BV gebruikt cookies met
een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Tag Manager
Functie: Functionele cookie waarmee code, tags en pixels op de website geplaatst worden
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die geanonimiseerd websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Google AdWords
Functie: Advertentie cookie die advertenties verbetert
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: DoubleClick
Functie: Advertentie cookie die advertenties verbetert
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek sturen naar norbert@debij.nl. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Drukkerij de Bij BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Drukkerij de Bij BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. telefonisch of via drukkerij@debij.nl.